fbpx

Giới Hạn Độ Dài Dữ Liệu Nhập Excel | Mẹo Hay Văn Phòng

Giới Hạn Độ Dài Dữ Liệu Nhập Excel hay Định Dạng Dữ Liệu Trong Bảng Excel.

Khi sử dụng Excel để nhập liệu sản phẩm, không ít lần chúng ta nhập thiếu ký tự trong mã sản phẩm, hoặc các mã số quản lý tương tự. Để tránh nhập thiếu ký tự cho các mã như vậy thì cần định dạng giới hạn độ dài mã số để khi nhập thiếu thì Excel sẽ báo cho ta kiểm tra lại.

Các bước thực hiện. Đọc tiếp Giới Hạn Độ Dài Dữ Liệu Nhập Excel | Mẹo Hay Văn Phòng

Shop
Sidebar
0 Cart